SriChinmoy.org
hu More about Sri Chinmoy
x

Legyen meg a Te akaratod

Amikor imádkozunk, általában van egy finom, megfoghatatlan vágyunk valamire. Sóvárgunk rá, hogy megszerezzünk valamit, vagy valamivé váljunk. Nevezhetjük ezt törekvésnek, mert azért imádkozunk, hogy jók legyünk vagy birtokoljunk valami istenit, amink még nincs, vagy hogy megszabaduljunk a félelemtől, féltékenységtől vagy a kétségtől, és így tovább. De egy kissé mindig hajlunk arra, hogy belülről erőltessük a dolgot.

Ezenkívül mindig jelen van az az érzés, hogy - engedjék meg, hogy ezt a kifejezést használjam - isteni koldusok vagyunk. Úgy érezzük, hogy Isten fent van, mi pedig lent vagyunk. Az Ő léte és a mi létünk között tátongó szakadékot látunk. Fölnézünk Rá, és kiáltunk Hozzá, de nem tudjuk, mikor és milyen mértékben fogja teljesíteni imáinkat. Tehetetlennek érezzük magunkat, csak kérünk, és azután várjuk, hogy egy csepp, két csepp vagy három csepp részvét, Fény vagy béke ránk hulljon. Néha az adok-kapok érzése van jelen: "Uram, én Neked adom az imámat, kérlek, tégy nekem meg valamit ezért. Kérlek, segíts nekem, ments meg engem, tölts be engem."

A meditációban nem kérünk Istentől semmiféle segítséget, kegyet vagy isteni tulajdonságot. Egyszerűen csak belépünk az Ő isteni valóságának tengerébe. Ilyenkor Isten többet ad, mint amit valaha is el tudtunk volna képzelni. Az imában úgy érezzük, hogy nekünk semmink sincs, Istennek pedig mindene van. A meditációban tudjuk, hogy minden, amit Isten birtokol, azzal vagy mi is rendelkezünk, vagy egy napon meg fogjuk kapni. Érezzük, hogy mi is azok vagyunk, ami Isten, csak isteniségünket még nem tudtuk előtérbe hozni. Amikor imádkozunk, azt kérjük Istentől, amit akarunk. De amikor meditálunk, Isten eláraszt minket mindennel, amire szükségünk van. Látjuk és érezzük, hogy az egész Univerzum a rendelkezésünkre áll. A Mennyország és a föld nem más, mint a saját valóságunk.

A legmagasabb ima: "Legyen meg a Te Akaratod." Ez az imádság abszolút legmagasabb magaslata. Ugyanakkor ez a meditáció kezdete is. Ahol az imádság befejezi útját, ott kezdődik a meditáció. A meditációban nem mondunk semmit, nem teszünk semmit és nem akarunk semmit. A meditáció világában a Supreme cselekszik bennünk és rajtunk keresztül, saját maga beteljesítéséért. Az imádság világa mindig kér valamit. A meditáció világa azonban azt mondja: "Isten se nem vak, se nem süket. Tudja, mit kell tennie, hogy bennem és rajtam keresztül beteljesüljön. Tehát egyszerűen lélekteljes csendben a legmagasabbá válok."