SriChinmoy.org
hu More about Sri Chinmoy
x

Fény

Elég gyakran beszélsz a "Fény"-ről. Mi is ez pontosan?

Nagyon átfogó értelemben véve nevezhetjük a Fényt egy isteni ajándéknak. Tulajdonképp minden jó dolog egy isteni ajándék. Spirituális szempontból nézve, minden, amije a keresőnek van és minden, ami a kereső, egy isteni ajándék - egy feltétel nélküli ajándék a transzcendentális Supreme-tól.

Amikor azt mondom: Fény, a megvilágosodásról beszélek. Ez a megvilágosodás először az Isten-kinyilvánító lélek birodalmában fog megtörténni. Azután megtörténik a törekvő szívben, majd a kereső elmében, a dinamikus életerőben és végül az éber testben. Amikor kedved szerint ki tudod nyitni a harmadik szemedet - a belső látás szemét - akkor nem csak látni tudod a Fényt, hanem a Fénnyé válsz, és terjeszted azt szerte a földgolyón.

Bár a Fény az a spirituális minőség, amire leginkább szükség van, sajnos ezt akarják legkevésbé. A keresők gyakran idéznek meg örömöt, békét vagy erőt, de nagyon ritkán törekszenek Fényre. Ahelyett, hogy azt éreznék, hogy az isteni Fény megvilágosítja őket, tévedésből saját korlátozottságukkal és tökéletlenségükkel azonosulnak, és úgy érzik le lesznek leplezve. De az isteni Fény nem fogja leleplezni őket. Épp ellenkezőleg. A Fény átöleli az emberiséget annak minden tökéletlenségével együtt, és megpróbálja megvilágosítani az emberi tudatlanságot, hogy az emberi életet az isteni életbe emelhesse.