SriChinmoy.org
hu More about Sri Chinmoy
x

Cselekvő meditáció - Mások szolgálata


Ne próbáld megváltoztatni a világot. Kudarcot fogsz vallani. Próbáld meg szeretni a világot. Lám, a világ megváltozott, örökre megváltozott.

Amikor csendben meditálunk, a legnagyobb áhítattal, az a meditáció egyik formája. Amikor munkánkat megpróbáljuk Istennek vagy a világnak szentelni, az a meditáció egy másik formája, amit nevezhetünk kinyilvánításnak is. Ilyenkor az emberiségben lakozó isteniséget szolgáljuk.

Ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk szolgálni az emberiségben rejlő isteniséget, tudatosan éreznünk kell Isten jelenlétét azokban, akiket szolgálunk. Amikor beszélünk valakihez, éreznünk kell, hogy a benne lakozó isteniséghez beszélünk. Máskülönben, ha a magunk módján szolgálunk valakit, anélkül, hogy tudatosan odaadóak lennénk a Supreme iránt, akkor azt a munkát nem tekinthetjük a kinyilvánítás egy formájának, vagyis cselekvő meditációnak.

Ha imádkozunk és meditálunk, megérezzük, hogy Isten ott van mindenkiben, hogy Ő élő valóság. Isten ott van mindenhol és mindenben, ez igaz, de ha imádkozunk és meditálunk, akkor ez az értelmi tudás valódi élő igazsággá válik számunkra. Akkor minden embert tudatosan azért fogunk szolgálni, mert tudjuk és érezzük, hogy ott van benne Isten.

Ha cselekedeteinkben nem látjuk Istent, az Igazságot vagy a Fényt, akkor fizikai értelmünk talán nem lesz meggyőződve tetteink értékéről. Ma szolgálunk valakit, holnap meg azt mondjuk róla: "Ó, hisz ez egy bolond! Nincs törekvése, nincs jó tulajdonsága! Miért szolgálnám?" Ha ima és meditáció nélkül tekintünk egy emberre, akkor a személyt elválasztjuk a lélektől. Ha azonban imádkozunk és meditálunk, akkor látni fogjuk a lelket, az isteniséget minden egyes emberben, és azt az isteniséget megpróbáljuk majd felszínre hozni.

Ha imádkozunk és meditálunk, akkor munkánk odaadó szolgálat lesz, és ez az odaadó szolgálat segít spirituális fejlődésünkben. Számos ember van, aki tizenöt, tizenhat órát is dolgozik naponta. De cselekvésük nem odaadó szolgálat. Gépiesen dolgoznak, csak hogy pénzt keressenek, és eleget tegyenek külső kötelezettségeiknek. De ha igazán Istennek és a világnak akarjuk szentelni életünket, akkor az ima és a meditáció képessé tesz minket erre.