SriChinmoy.org
hu More about Sri Chinmoy
x

Törekvés-Palánták

A Huszonhétezer Törekvés-Palánták aforizmák sorozata, melyet Sri Chinmoy 1983-ban kezdett el írni és 1998-ban fejezett be. A következő aforizmák kivonatok a sorozatból:


Az életet minden ember
Egy nagyon különleges célból kapja.
Ezt a titkot minden emberi lénynek
Magának kell felfedeznie.

~~~
Egy emberi lény számára
A legfontosabb dolog,
Hogy minden nap
A legvégső Igazság irányába
Próbáljon haladni.

~~~
Az önmeghódítás
Szépségét,
Erejét
És Gyönyörét
Senki sem becsülheti túl.

~~~
Ha imánk és meditációnk
Erejénél fogva
Mélyen befelé tudunk merülni,
Tisztán látjuk majd,
Ahogy a béke
Minden irányból jön felénk.

~~~
Egyetlen bolondos betegségtől szenvedünk,
És ez a betegség az,
Hogy kívül keressük Istent,
Ahelyett, hogy belül keresnénk Őt.

~~~
Ha fel akarod szabadítani magad
A tudatlanság kötelékeiből,
Akkor soha, soha ne habozz
Meditálni.

~~~
Ha az elmédben élsz,
A problémák mindig megmaradnak,
Mert az elme az a hely,
Ahol a problémák kezdődnek.

~~~
Minden keresőnek fel kell ismernie,
Hogy számára elrendeltetett,
Hogy egy utazó legyen
Az örökké túlszárnyaló Cél felé.

~~~
Nemcsak, hogy nem értékeljük,
De egyszerűen nem is akarjuk értékelni
Azt a dolgot, amit szeretnénk,
És elérünk könnyedén.

~~~
A kis dolgok
Sokkal gyakrabban, mint a nagyok,
Jelentős mértékben segítenek minket
A tökéletességünk felé.

~~~
Jelenlegi világ-tapasztalataink
Elbátortalanítóak és szívszaggatóak,
De hiszem, hogy világ-átalakítás-reményünk
Végül beteljesül.

~~~
Eljön a nap,
Amikor világunk
Felszabadul a félreértésektől,
Korlátozottságoktól és gyengeségektől.
Egy boldog, megvilágosító
És betöltő egység-család lesz.

~~~
Mély meditációm alatt
Elveszítem elmém összes különbözőségét,
Pont úgy, mint mikor a folyó
Elveszíti összes különbözőségét a tengerben.

~~~
Anélkül, hogy megérkeznénk
A törekvés-hegy lábához,
Megpróbáljuk megmászni azt.

~~~
Fel kell ismernem,
Hogy Isten-elégedettségem
Csak egy ima távolságára van.
Ezért, hadd induljak el ima-utazásomon
Szeretettelien és bizakodóan.

~~~
Nevess magadon
Nyíltan,
Ha túl akarod
Szárnyalni magad
Titokban.

~~~
Az elme
Még mialatt néz is
Nem lát semmit.

~~~
A szív
Még anélkül is, hogy nézne
Lát mindent.

~~~
A tornyosuló akadályok jelenlétekor
A türelem az egyetlen út,
Hogy meglepően sikeresek legyünk az életben.

~~~
Minden léleknek megvan a maga egyedi módja,
Hogy Isten Fényét szétszórja
Szerte a világon.

~~~
Csak két lehetőség
Marad az életemben:
Vagy előrefelé nézek
A rendeltetésem irányába,
Vagy hátrefelé nézek
Az állatvilág irányába.

~~~
Hagyd el az ősi utakat,
Melyek az önkínzás által akartak
Istenhez vezetni.
Fogadd el az élet-elfogadás
És az emberben történő Isten-szolgálat
Új útját,
Hogy Istent elégedetté tedd,
És hogy elégedetté tedd a benned lévő Valót.

~~~
Az elme
Régi konfliktusai
Csak a szív
Új megoldásaival
Oldhatók meg.

~~~
Egy nagy zéró-értelem
Könnyedén rendelkezhet
Egy szuper hős-szívvel.

~~~
Mi más az emberi elme,
Ha nem egy tudatos és állandó
Kényelem-kereső-próbálkozás?

~~~
Sajnos, a legtöbb emberi lény
A beteljesületlen személyiség
Világában él.

~~~
A szeretet hatalma
Rendkívül szépséges és gyümölcsöző.
A hatalom szeretete
Rendkívül veszélyes és ragályos.

~~~
Az értelem nem tudja, de a szív képes
Megkülönböztetni külső igényeinket
A belső szükségleteinktől.

~~~
A tökéletes elégedettség
Teljesen a miénk lesz,
Ha megengedjük a szívünknek,
Hogy vezessen minket.

~~~
Az önodaadás
Boldogság-életünk
Megszentelt titka.

~~~
Bár a spiritualitásnak
Álmatlanul szüksége van
A megvilágosodásra,
A rendeltetése felé vezető úton
Nem kell, hogy elutasítsa
A gyermek-szív-mulatságot.

~~~
Mivel nincs semmi,
Ami legyőzhetetlen lenne,
Álmatlanul mernünk kell,
Hogy a helyes dolgot tegyük,
És hogy a helyes személy legyünk.

~~~
Egy belső tapasztalat
Végtelenül értékesebb,
Mint mások ránk erőszakolt
Öntelt bölcsessége.

~~~
A felelősség
Elfogadása
Nem egy teher
Elfogadása,
Hanem a lehetőség
Megsokszorozása.

~~~
Szerintem
Isten csalódása vagyok.
Isten szerint
Még előkészületben vagyok.

~~~
Mi a valódi megvilágosodás jele?
A valódi megvilágosodás jele
A szüntelen és álmatlan
Élegedettség.

~~~
Légy egy édesség-fuvola,
Ha a világgal foglalkozol.
Légy egy mennykőcsapás,
Ha magaddal foglalkozol.

~~~
Ne engedd elmédnek,
Hogy illetlen gondolatokkal küzdjön,
Mivel mindenképpen kudarcot vall.
Csak kérd szívedet, hogy
Világosítsa meg gondolat-világodat.
Azonnal meg fogja változtatni
Minden egyes gondolat
Arcát és sorsát.

~~~
A tökéletesség
A pontosságra ügyelő
Rendszeres gyakorlás által virrad.

~~~
Abban a pillanatban,
Hogy azt mondom és érzem,
Hogy egy örök kezdő vagyok,
Határtalan öröm birtokosává válok.

~~~
Nem létezhet olyan emberi elme,
Mely nem szerez a birtokosának
Nehézséget.

~~~
Az évek során
Sok főnököm volt.
Mondanom sem kell, az elmém volt
Messze a legrosszabb.

~~~
Döntsd el mit akarsz!
Egód fölötti uralmat
Vagy egód általi rabszolgaságot?
Válaszd a helyes dolgot.

~~~
A külső élet szomorúsága
Nem érentheti meg
A belső élet
Rendíthetetlen nyugalmát.

~~~
Ah, minden emberi lény
Mohón vágyik kijelenteni,
Hogy ő egy igazság-találó,
Anélkül, hogy előbb egy igazság-kereső lenne!

~~~
Egy helytelenül cselekvő élet
Mindig követ
Egy helytelenül gondolkodó elmét.

~~~
Ha igaz, hogy
Isten elrejtőzik előlünk,
Akkor éppúgy igaz,
Hogy nem kutatunk utána.

~~~
Ha az élet bármely területén
Sikert akarsz elérni,
Akkor egy penge-éles koncentrációt
Kell kifejlesztened.

~~~
Térj vissza gyermekkorod
Elfelejtett álmaihoz.
Képes leszel meggyorsítani
Életed valóságainak beteljesülését.