SriChinmoy.org
hu More about Sri Chinmoy
x

Szolgálat-Fák

A következő aforizmák Sri Chinmoy Hetvenhétezer Szolgálat-Fák című aforizmakötetéből származnak:


Csak egy útja van,
Hogy célállomásodat elérd:
Fogj hozzá.

~~~
Minden, amire szükséged van
Talán nincs előtted
Vagy körülötted,
De minden, amire szükséged van
Az feltétlenül benned van.

~~~
Ha imád
És meditációd erejénél fogva
Meg tudod világosítani az elmét,
Akkor képessége elképzelhetetlen lesz.

~~~
A szeretet olyan valami,
Ami sosem törődött azzal, hogy megtanulja
Miként ítéljen meg bárkit.

~~~
Ha harmóniát tudsz teremteni
A saját életedben,
Akkor ez a harmónia
Be fog lépni az egész hatalmas világba.

~~~
Jobb hibákat elkövetni,
Mint lustán feküdni.

~~~
Gazdagítsd mások életét.
Nézd, a szíved
Végtelenül gazdaggá vált.

~~~
Egy boldog élet a tiszta jele
A megfékezett elmének
És a megfékezett gondolatoknak.

~~~
Ha szíved lélekteliségévé válsz,
Az egész világ szeretni fog téged
Messze képzeleteden túl.

~~~
Az emberiség
Nehéz terheket ruházott rám,
De Isten
Két erős vállat adott nekem.

~~~
Rendíthetetlen eltökéltség-erőnk
Könnyedén megfékezheti
Minden kóbor és vonakodó gondolatunkat.

~~~
Ó, kereső,
Ne kárhoztasd magad
Kiábrándultságra.
Nézd,
Lelked napos égboltja
Hív téged.

~~~
Optimizmus, optimizmus!
Őrizz egy mélységes optimizmust.
Hajolj meg jövőbeli Célod előtt.
A Célod nem hagy cserben téged,
És te sem hagyod cserben a Célodat.

~~~
A lélek előtérbe jön,
És így szól a sötétség-elméhez:
"Jőjj haza, jőjj haza!
Oly hosszú ideig
Vártam rád."

~~~
Nem könnyű,
De meg kell szelidítenünk
És irányítanunk kell
Régi, vonakodó gondolatainkat
Egy magasabb életért
És gazdagabb megvalósításért
A belső világban.

~~~
Ragadj meg minden pillanatot,
Hogy átalakítsd az istentelent az istenivé,
És az istenit a tökéletessé.

~~~
Hiszek az élet
Bűvös átalakításában:
Imánk és meditációnk által
Egyetemes egységet hozhatunk létre.

~~~
Boldog akarsz lenni?
Akkor kényszerítsd az elmédet,
Hogy szíved lélegzetében éljen.
Ez az egyetlen módja,
Hogy állandóan boldog légy.

~~~
Elszánt vagyok,
Hogy szétzúzzam a büszkeségét
Minden negatív minőségnek,
Melyek naphosszat kínoznak engem.

~~~
Boldog akarsz lenni,
Valóban boldog?
Akkor csak gondolj
Külső életedre kevesebbet,
Egy kicsivel kevesebbet,
És élj többet,
Egy kicsivel többet
A belső életedben.

~~~
Higgy nekem, ó kereső!
Mikor mosolyogsz,
Minden negativitás-mérged
Egy szempillantás alatt eltűnik.

~~~
Végül csatlakoztam Istenhez,
Hogy mindent szeretettel
Lássak és érezzek.

~~~
Feltétlenül sikeresek leszünk az életben,
Ha minden külső nehézséget
Egy lehetőségnek tekintünk.

~~~
A nap mindenütt ragyog,
Az emberi elme mégis kivilágítatlan marad.

~~~
Az emberi életnek
Bennem
Sok isteni dolgot
Kell megtanulnia.

~~~
A jóságot sehogy nem lehet elérni
Anélkül, hogy először fel ne ajánlanánk azt.

~~~
Elme-ablakainkat
Minden nap meg kell tisztítanunk,
Ha az igazságot akarjuk látni rajtuk keresztül.

~~~
Az Isten-eksztázis
Nem kerül semmibe.
Csak erőfeszítésre van szükség.

~~~
Állandóan önmagadat elemezve
Csak megbénítod az értelmedet.

~~~
Ne a szavaidat,
Hanem a tetteidet
Hagyd hátra az emberiségnek.

~~~
Mi mindannyian
Egy tökéletlen életet élünk.
Ezért életünknek
Állandó javításra
Van szüksége.

~~~
Önmagunk jobbá tétele
Azt jelenti, hogy
A világnak jó polgárai vagyunk.

~~~
Amivel az elme rendelkezik,
Az nem több, mint
Az érvelés pislákoló lámpása.

~~~
A világ jó polgárának lenni
Azt jelenti, hogy nem csak magamért vagyok;
A világ többi részéért is vagyok.

~~~
Ha nem fogadom el magam
Tökéletlennek,
Akkor hogyan fogom túlszárnyalni
Korlátaimat?

~~~
Elfelejtünk Istenre emlékezni.
Ezért életünk a földön
Lélektelen, megvilágosulatlan
És beteljesületlen marad.

~~~
Hogy másoknak segítsünk,
Hogy a helyes irányba menjenek,
Először nekünk kell
Abba az irányba mennünk.

~~~
Az élet üres,
Mivel nem merünk
Mélyen befelé nézni.

~~~
Az életnek nincsenek határai.
Az elme az, ami megteremti
Az élet úgynevezett határait.

~~~
Ah, boldogtalan elménket kérjük,
Hogy tegyen minket boldoggá.
Kopogjunk szívünk ajtaján,
A megfelelő ajtón,
Mely boldoggá tehet,
És boldoggá is fog tenni minket.

~~~
Ha méltányoljuk a jó tulajdonságait
Egy országnak a magasságában és mélységében,
Akkor a lelke megkapja a belső erőt,
Hogy felébressze újra
Saját családjának a tagjait:
Az ország lakóit.

~~~
Vívmányaimat csak akkor értékelem,
Ha az másokat felvirágoztat.

~~~
A külső képesség
A belső szükségről
Való tudatosságból fakad.

~~~
Ha mindannyian jó polgáraivá tudunk válni
A világnak,
Akkor a világ arca és sorsa
Egyik napról a másikra fog megváltozni.

~~~
Hozd előtérbe rejtett képességeidet,
Ne csak azért, hogy valami nagyszerűt tégy,
Hanem hogy valaki jóvá is válj.

~~~
Ha összpontosított akaraterőd
A rendeltetésedre fókuszált,
Akkor feltétlenül eléred a célt.

~~~
Koncentrálj! Koncentrálj!
Elbátortalanító, romboló
És illetlen gondolatok
Nem lesznek képesek elkapni.

~~~
Minden pillanatban
Vagy el fogod szalasztani
Vagy hasznát fogod venni
Egy arany lehetőségnek.

~~~
Ha bölcs vagy,
Akkor minden tőled telhetőt megteszel,
Hogy megragadj
Minden Isten-adta lehetőséget.

~~~
Miért sportolunk?
Hogy baráti érzést fejlesszünk;
Hogy szolgáljuk az emberiséget.

~~~
Miért nézzük a sportot?
Hogy inspirációt, lelkesedést,
Örömöt és bátorságot kapjunk.

~~~
Minden vallás
Ugyanazon élet-fa
Különböző ága.

~~~
Imám és meditációm
Felismertette velem,
Hogy Isten szeretete
Az egyetlen vallás.

~~~
Ha valóban szeretjük Istent,
Akkor minden vallást becsben fogunk tartani
Szívünk mélységeiben.

~~~
A világ valóban egy család -
Nővérek és fivérek
Ugyanazon Atyával:
Istennel.

~~~
A világ valóban egy család -
Különböző nevek és arcok,
De mindannyian Isten gyermekei.

~~~
Mi mindannyian levelek, virágok és gyümölcsök vagyunk
A születés és halál nélküli élet-fa
Különböző vallás-ágain.

~~~
Azzal törődjünk, hogy szeressük Istent,
És ne azon aggódjunk,
Hogy melyik vallás a legjobb.

~~~
Ha valóban szeretem Istent,
Akkor túlmegyek
A vallás kötöttségein,
És egységet érzek
Isten minden gyermekével.

~~~
Ha a világ arra készül, hogy változik,
Akkor először nekünk kell megváltoznunk
A szívünkben.

~~~
Sok-sok évszázad után
Az emberiség fel fogja ismerni,
Hogy Fény nélkül
Nem létezhet valódi elégedettség.

~~~
Mennyi ideig tagadhatja meg a világ a Fényt?
Eljön a napja, amikor a világ
Torkig lesz a sötétségével.

~~~
Ha másoknak törődést
És könyörületet ajánlunk fel,
A jóakaratuk csak meggyorsíthatja
Saját fejlődésünket.