SriChinmoy.org
hu More about Sri Chinmoy
x

Fuvolám

A következő versek a Fuvolám című verseskötetből származnak. Köztük található Sri Chinmoy első angol nyelven írt verse: Az arany fuvola.

Az arany fuvola
Az Abszolút
Halhatatlanság
Kinyilatkoztatás
A Legfelsőbb
Feltáruló Lélek
Hol van az Igazság
Énekelek, mosolygok
Hallgatok majd
Az önátadás üzenete