SriChinmoy.org
hu More about Sri Chinmoy
x

Isten

Mi Isten, és mi a kapcsolat Isten és ember között?

Isten és ember - ez az örök kérdés és az örök válasz. Isten az élő lélegzet, és ez az élő lélegzet az emberben van. Az embernek van egy célja, és ennek a célnak a neve Isten.

Miért beszél Istenről mindig hímnemű szavakkal?

Amikor azt mondom: "Atya", azzal nem zárom ki az Anyát. Isten egyszerre hímnemű és nőnemű. Csak arról van szó, hogy a nyugati világban az Atya fogalma ismertebb, mert Krisztus mindig azt mondta: "Atya". Tehát azért használom az Atya szót, mert számotokra ez az ismerős. Keleten gyakran a női formához folyamodunk. A Legfelsőbb Istennőre, az Isteni Anyára gondolunk. Valójában Isten egyszerre hímnemű és nőnemű. Ugyanakkor sem nem hímnemű, sem nem nőnemű, felette áll mindkettőnek. Isten az, ami örökkévalóan Ő: a látomása és a valósága. Ez a valóság meghaladja mind a hímnemű, mind a nőnemű formát, és ugyanakkor megtestesíti mind a hímneműt, mind pedig a nőneműt.

Hogyan kell Isten kedvében járni?

Hogyan tegyünk Isten kedvére? Isten kedvére tehetek azzal, ha felajánlom Neki, amim van, és ami vagyok. Amim van, az a hála. Ami vagyok, az az inspiráció. Ha még jobban a kedvében akarok járni, akkor életemet sosem szabad szomorú kudarcnak tekintenem, hanem inkább az Ő szüntelen tapasztalatának. Ha a legjobban a kedvében akarok járni, nemcsak életem egyik, de minden területén, akkor éreznem kell, hogy velem ellentétben Ő az életemet - belsőt és külsőt - saját élet-lehelete dalának, saját tökéletessége dalának látja, amely az Ő abszolút tökéletes tökéletességébe növekszik.

Amikor arról beszél, hogy szemtől szemben látja Istent, milyen képzete van Istenről?

Isten formával való. Isten forma nélkül való. Vannak tulajdonságai. Nincsenek tulajdonságai. Ha valaki Istent, mint a Fény és a gyönyör végtelen kiterjedését akarja látni, akkor Isten ehhez a személyhez mint végtelen Fény és gyönyör jön el. De ha az illető egy igen ragyogó és fényes Lényként akarja látni Istent, akkor Isten akként jön el hozzá.