SriChinmoy.org
hu More about Sri Chinmoy
x

U Thant

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének harmadik főtitkára
Sri Chinmoy és U Thant
1972. február 29. ENSZ Székház, New York


U Thant Sri Chinmoyhoz


"Sok-sok embertől hallottam már Önről. Bárki beszéljen is Önről, az tele van csodálattal, és személyesen is úgy érzem, hogy nagyon jelentős feladatot végez az ENSZ-ért. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy találkozhattam Önnel. Őszinte tiszteletet és törődést érzek azért, amit az emberiségért tesz."

1972. február 29.
Találkozó az ENSZ Székházban New Yorkban


"Valóban az emberek százainak fejében ültette itt el azokat az erkölcsi és spirituális értékeket, melyeket mindketten igen nagyra értékelünk. Mindig szeretettel ápolom majd ENSZ-beli találkozásunk emlékét"

1972. április 10.
Találkozó az ENSZ Székházban New Yorkban


"Sri Chinmoy igen figyelemreméltó munkát végzett azzal, ahogy ezt a darabot az avatatlanok számára is érthető, egyszerű nyelven színre vitte. Az, ahogyan a Buddhizmus alapvető jellemzőit - a könyörületet, a szeretetet, a lemondást, a békét - hangsúlyozza, gondolatébresztő kell legyen az emberiség vezetőinek és a gondolatvezetőknek világszerte...Meg vagyok győződve róla, hogy csak a nagy vallási vezetők tanításainak gyakorlatba ültetésével, és főképp az élet erkölcsi és spirituális szempontjainak erősítésével, ahogy Sri Chinmoy is hangsúlyozta a darabban - szeretet, tolerancia, az élni és élni hagyni filozófiája, a mértékletesség és akár még az alázat - csak ezzel a felfogással formálhatunk olyan társadalmat, amit szeretnénk, egy valóban erkölcsös, tisztességes, élhető társadalmat, amely minden nagy vallás célja..."

1973. május 25.
U Thant hozzászólása Sri Chinmoy "Sziddhártha Budhává válik" című színdarabjának ősbemutatóját követően, a New York-i Harrison színházbanSri Chimoy U Thanthoz


"Az isteniség mosolya és az emberiség sírása"


"U Thant, U Thant,
Szeretjük csend-lelkedet,
Szerettük könyörület-szívedet.
Világharmónia szereped
Kihívta a tudatlanság fullánkját.
ENSZ legfőbb vezetője,
A tökéletesség álmát ápoltad."


"U Thant alázatos élete szíve nemességének eredménye volt. Nemes szíve lelke páratlan isteniségének eredménye volt.

A belső világban Isten Ígérete volt, Isten Ígérete a külső világ számára. A külső világban az ember magabiztossága volt, az ember magabiztossága abban, hogy a belső világ odaadó eszközévé válik."


"U Thant élete maga volt az egyszerűség.
U Thant elméje maga volt az őszinteség.
U Thant szíve maga volt a tisztaság.
Felfogása a derűs és megvilágosult méltóság volt."