SriChinmoy.org
hu More about Sri Chinmoy
x

Teréz Anya

A Szeretet Misszionáriusai rend alapítója
Béke Nobel-díjas, 1979Sri Chinmoy negyedik találkozója Teréz Anyával
1997 június 3., New York, Bronx


Teréz Anya Sri Chinmoyhoz

"Annyira örülök mindannak a jó cselekedetnek, amit oly sok országban a békéért és az emberekért teszel. Dolgozzunk továbbra is együtt és osztozzunk mindenben Isten dicsőségére és az emberek javára."

1994. október 1.
Találkozó Rómában a Szeretet Misszionáriusainak San Gregorio Templom melletti rendházában


"Minden amit teszel, Istenért van. Milyen szép! Hála Istennek! Isten mindkettőnkért megtesz mindent. Imádkozz értem."

1995. október 17.
Telefonbeszélgetés


"Folytassuk együtt Isten munkáját. Milyen gyönyörű minden munkád, amit a világbékéért és az egész emberiségért teszel."

1996 április 13.
Telefonbeszélgetés


"Újra első laptól az utolsóig elolvastam a könyvedet, amit rólam írtál. Nagyon tetszett."

"Mindennap imádkoznod kell értem. Imádkoznod kell az embereimért is - szegény emberek és haldokló emberek. Imádkoznod kell értük."

"Figyelj csak! Szeretnék nyitni a Szeretet Misszionáriusainak egy rendházat Kínában. Szeretném, ha eljönnél velem."

1997. június 27.
Telefonbeszélgetés
Teréz Anya felhívta Sri Chinmoyt New Yorkból Kalkuttába való távozásának reggelén.


"Köszönet mindenért, ami Isten számára vagy, a gyönyörű munkáért, amit Isten dicsőségére és a lelkek javára tettél. Belefoglallak imáimba és számítok folyamatos támogatásodra imáidban és áldozatvállalásaidban, hogy Isten munkáját végezhessük nagy szeretettel az Ő még nagyobb dicsőségére."

1997. június 27.
Levél, amelyet Teréz Anya New Yorkból a Bronxból írt, Kalkuttába való hazatérése délutánján. Negyedszerre a Bronx-i rendházban találkoztak június 3-án, majd ötödször és egyben utoljára június 17-én.


"Minden, amit a világért teszel, Isten dicsőségét és az emberek javát szolgálja. Imádkozz értem, ahogy én is imádkozom érted és a világbékéért végzett összes programodért. Szeretetteli tevékenységeid imádságos cselekedetek, és Imádságos cselekedeteid Isten tettei."

1997. augusztus 27.
Utolsó telefonbeszélgetés Teréz Anya és Sri Chinmoy között, közös születésnapjuk alkalmából.Sri Chinmoy és Teréz Anya a békefáklyával
1994. október 1., Róma


Sri Chinmoy Teréz Anyához

"Szeretet-Nővér, Könyörület-Anya

"Szeretet-Nővér, Könyörület-Anya:
Teréz az isteni,
Isten Mosolya, Öröme és Büszkesége
Mindennap veled lakmározik.
Anya, Kalkuttád patakzó könnyei
És vérző szíve vagy te.
Előtted újra meg újra meghajlik
A világ minden szeglete.
A világbéke-álom-virág
Illata a te életed.
Isten Elégedettség-Tornyát
Építi lélegzeted."


"Teréz Anya:
Kalkutta szárnyaló madara,
India eget szántó Holdja,
Világ zokogó ege,
Föld könnyes vesztesége,
Menny táncoló gyarapodása,
Krisztus virágzó ígérete,
Szűzanya termő büszkesége."


"Világtestvéreim,
Tényleg ilyen vakok vagyunk,
Hogy nem látjuk Isten aláírását
Teréz Anya homlokán?"


"Anya,
Áldásteli jelenlétedet élvezni
Annyi, mint belélegezni az élő könyörületet."


"Anya,
Egyetlen suttogásod
Hitetlenek
És Isten-tagadók
Ezreit térítette meg."


"Ha a földön bármely szenvedő haldoklónak
Szüksége van valakire,
Aki sír érte, vele és benne,
Akkor kétségtelenül láthatja,
Ahogy Teréz Anya mindent átölelő karja
A leggyorsabbnál is gyorsabban
Közeledik hozzá."


"Teréz Anya sok-sok dolgot tesz
A világ jobbításáért,
De amikor szíve patakzó könnyeivel
Elmossa a szeretettlenek
Elmodhatatlan szenvedéseit,
Az messze a legjobb."


"Amikor Teréz Anya odamegy
A balsorsú szenvedőkhöz,
Mit mond?
'Ne aggódj, gyermekem, Isten eljön hozzád.
Sőt, ott látom benned
Jézus Krisztus élő jelenlétét.'"


"Teréz Anya
A boldogság álmodója
A szenvedő bebörtönzött
Emberiség szívében."


"Teréz Anya, Anya, Anya, Anya:
Emberiség virág-szíve
Isteniség illat-lelke."