SriChinmoy.org
hu More about Sri Chinmoy
x

Mihail Szergejevics Gorbacsov

A Szovjetunió elnöke 1985-1991
Béke Nobel-díjas, 1990
Mihail Gorbacsov és Raisza Maximovna találkoznak Sri Chinmoyjal


Gorbacsov elnök Sri Chinmoyhoz

"Szerető szíve és mély bölcsessége határtalan csodálatom tárgya."

1992. november 3.
Levél


"Remélem, hogy az Új Év nagyon sikeres lesz mindazon nemes eszme és cselekedet számára, amelyet Ön és Béke-központjai világszerte támogatnak."

1992. december 24.
Levél


".. Az elmúlt évek során a Békemeditáció az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, amelyet ön kezdeményezett, erőteljes tényezővé vált ... és új erőt adott a békemozgalmaknak, a spirituális megújhodásnak és az emberiség túlélésének."

1994. március 17.
Levél


"Nem sok ember van a földön, aki ilyen őszinte elkötelezettje lenne a felebaráti szeretet, a béke és a megértés eszméjének, és tetteiben ilyen odaadó lenne..."
"Tettei felbecsülhetetlenek, mert semmiféle gazdasági vagy politikai tényezővel nem mérhetők, egyszerűen nemesek, és gyógyítják az emberi lelket."

1995. március 27.
Levél


"...Nem véletlen, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete tevékenységeiben egyre nagyobb figyelmet fordít az emberek lelki felemelésére, és Sri Chinmoy hatalmas szerepet játszik ebben a nemes feladatban, mint a világszerte létesült Békemeditációs Központok vezetője."

1995. május 23.
Levél


"Barátom, Ön az Egyesült Nemzetek nemes eszmék iránti elkötelezettségének megszemélyesítése..."

2001. április 18.
Telefonbeszélgetés


"Az Ön hatalmas és jelentőségteljes tevékenysége segít az embereknek, hogy jobb életet éljenek békében, barátságban és szeretetben...Mindenki ismeri és nagyra értékeli az Egyesült Nemzetek Szervezeténél folytatott munkáját. Ön igazán az egész világhoz kapcsolódik, és az a feladata, hogy elősegítse a békére irányuló erőfeszítéseket és az emberiség spirituális fejlődését...Bárminek szenteli is magát - művészetnek, zenének, költészetnek, rajznak - mindaz csak a békéért van, az emberek közti békéért és a népek közti békéért..."

2001. augusztus 15.
LevélSri Chinmoy Gorbacsov elnökhöz


"A világ szívének főkulcsa"

"Gorbacsov elnök:
Egy ember a millióból
Egy szív a milliárdból,
És
Egy lélek a billióból"


"Te vagy a leginkább szeretett
A kiválasztott kevesek közül,
Akiket Istenatya a Mennyben és
Istenanya a földön
Virágfüzérrel koszorúz
Legfelsőbben páratlan közreműködésedért,
Hogy megváltoztasd
A szenvedő világközösség arcát és sorsát."


"Szabadság-termelő, Szabadság-adó, Szabadság-gyönyör!
A világ megosztottság-éjszakájának felszabadító-napja.
Szeretet-béke-forrás, Mihail,
Föld és Menny egység-mámora.
Gorbacsov, Gorbacsov, mindenütt béke-virág-fa.
A világ szívének kulcsa, a kötődés-világ felszabadítója."


"A két Németország
Tágasság-egység-szívedbe
Ürítette patakzó könnyeit
És elvakító félelmeit."


"Ma, hetvenedik születésnapján -
2001 március másodikán -
Az egész világ szíve zengjen
A leghálásabban, a legédesebben,
És a legfülbemászóbban
Gorbacsov Elnök háladalokat,
Az ő hatalmas életfája alatt."


"Gorbacsov elnökhöz csatlakozni annyi,
Mint csatlakozni egy bölcsességtől elárasztott körhöz,
És körüljárni a világ átalakulásának csodáját."


"Isten Kezei
Mosolyogva és magabiztosan
Formálják a világot
Szeretett fiának
Mihail Gorbacsovnak
A kezein keresztül."