SriChinmoy.org
hu More about Sri Chinmoy
x

Vallás

Mi a vallás?

A vallás a látás, amely utat mutat, és elvezet minket a Túlvilághoz. A vallás intuitív. A vallás olyan közelálló és kedves mindannyiunk számára, annyira ismerős a lelkünknek, és oly bensőséges a szívünknek, hogy nem kíván meghatározást. A vallás maga az az intuíció, amely dacol a magyarázatokkal, de amely önmagát megtestesítő és önmagát magyarázó Igazság.

A vallás nem fanatizmus. A vallás legtisztább formájában az Igazság egyetemes egységének érzése. A fanatikus sohasem látja az Igazságot annak teljességében, még legvadabb elképzelésében sem. A fanatikus semmit sem tud adni a világnak, pont azért, mert szív-ajtaját nem tartotta tárva-nyitva, és mivel nincs meg a képessége, hogy beszéljen a lelkével.

A vallás beszél. Jelentőségteljesebben beszél, mint a szavak. Sajnos üzenete gyakran kíméletlen elferdítés tárgya. Mindazonáltal hosszútávon győzedelmesen kimondja az Igazságot.

Mik az igaz vallás ismertetőjegyei?

Megbocsátás, könyörület, tolerancia, testvériesség és az egység érzése - ezek az igaz vallás ismertetőjegyei. Ha egység-szívedben élsz, érezni fogod minden vallás lényegét, ami nem más, mint Isten szeretete.

A hindu hagyomány szerint az átman egyenlő a Brahmannal, az egyéni lélek egyenlő az egyetemes lélekkel. Jézus Krisztus egyszer azt mondta: "Én és Atyám egyek vagyunk." Ez a két különböző spirituális háttérből eredő kijelentés egy és ugyanaz?

Ez ugyanaz a kijelentés. A szanszkrit nyelvben azt mondjuk átman és paramátman, egyéni lélek és Legfelsőbb Önvaló. Isten lejön a kinyilvánításba, és az egyéni lélek formáját ölti. Azután az egyéni lélek fejlődésének folyamán eléri a Legfelsőbb Önvalót, a paramátmanná válik. De ahhoz, hogy az anyagi világban átfogóan és teljesen beteljesítse magát, Istennek szüksége van az egyéni lélekre, az átmanra.

Ezek a kijelentések azonosak. Amikor Krisztus azt mondta: "Én és az Atyám egyek vagyunk", az olyan, mintha azt mondaná, hogy az átman és a paramátman egy. Ezért mondjuk Indiában: "Átmanam viddhi" - ismerd meg önmagad. Ha ismered önmagad, akkor ismered Istent, mivel lényegében nincs különbség közted és Isten között. Az önmegvalósítás Isten-megvalósítás, és az Isten-megvalósítás önmegvalósítás. Ezért Indiában azt is mondjuk: "Soham asmi" - "Ő én vagyok", és "Aham Brahma" - "Én vagyok Brahman."