SriChinmoy.org
hu More about Sri Chinmoy
x

Jóga

Mit jelent tulajdonképp a jóga?

A "jóga" jelentése "egyesülés". Ez az ember és Isten közti egyesülés. A jóga megmondja milyen messzire jutottunk az Isten-megvalósításhoz viszonyítva. A Kozmikus Drámában elrendelt szerepünkről is beszél. A jóga utolsó szava az, hogy minden emberi lélek Isten isteni képviselője a földön.

Most összpontosítsuk figyelmünket a jóga gyakorlati kérdéseire. Többféle jóga van. A karma jóga, a cselekvés útja; a bhakti jóga, a szeretet és odaadás útja; és a dzsnana jóga, a tudás útja. Ez a három szolgál az Isten palotájába vezető három főkapuként. Ha Istent a legédesebb és legbensőségesebb módon akarjuk látni és érezni, akkor a bhakti jógát kell gyakorolnunk. Ha Istent az emberiségben szeretnénk megvalósítani, önzetlen szolgálatunkon keresztül, akkor a karma jógát kell gyakorolnunk. Ha a bölcsességet akarjuk megvalósítani, és Isten transzcendentális Önvalójának dicsőségét, akkor a dzsnana jógát kell gyakorolnunk.

Bárki gyakorolhatja a jógát?

Igen, a jógát bárki gyakorolhatja, és kortól függetlenül gyakorolható. De meg kell értenünk, hogy valójában mit foglal magában a jóga. Sajnos sok ember azt hiszi, hogy a jóga testtartásokat és légzőgyakorlatokat jelent. Ez sajnálatos tévedés. Ezek a testtartások és légzőgyakorlatok előzetes és felkészítő lépések, amelyek a koncentrációhoz és a meditációhoz vezetnek. Csak ez utóbbiak vezethetnek minket egy mélyebb, magasabb és beteljesítőbb élethez.

A jóga nem valami természetellenes, abnormális vagy túlvilági dolog. A jóga gyakorlatias, természetes és spontán. Most nem tudjuk, hogy Isten hol van, vagy hogy néz ki. De a jóga gyakorlásával közvetlenül látjuk Őt. Ahogy az anyagi világban is gyakorlással érünk el sikert választott tevékenységünkben, a spirituális világban a jóga gyakorlásával érjük el a célok Célját, az Isten-megvalósítást.

Segíthet a jóga mindennapi életünkben?

Hogyne! A jóga segít minket mindennapi életünkben. Sőt, tulajdonképp a jóga az, ami legfőbb segítségül szolgálhat napi életünkben. Emberi életünk tele van kétséggel, félelemmel és kudarcérzéssel. A jóga segít, hogy a félelmet rendíthetetlen bátorságra cseréljük, a kétséget abszolút bizonyosságra, a kudarcérzést pedig arany eredményekre.Többet a jógáról