SriChinmoy.org
hu More about Sri Chinmoy
x

Szépség

Beauty is my body's purity.
Beauty is my vital's humility.
Beauty is my mind's serenity.
Beauty is my heart's magnanimity.
Beauty is my life's sincerity.

A szépség testem tisztasága.
A szépség életerőm alázata.
A szépség elmém derűje.
A szépség szívem nagylelkűsége.
A szépség életem őszintesége.

Mikor - mint kereső - ezeket az isteni tulajdonságokat kifejlesztem magamban, csupa szépség leszek. Egy kisgyerek szép, egy virág szép, egy láng szép. Mikor gyermeki szívem van, Isten beszél hozzám. Mikor életem hálavirág lesz, megkapom a lehetőséget arra, hogy Istennel együtt énekeljem az Ő egyetemes dalát. Mikor életem felszálló láng lesz, Istennel játszom és tudatosan részt veszek az Ő kozmikus játékában.

A szépség az adásban rejlik. A szépség az elfogadásban rejlik. Egyes-egyedül az a szépség, amikor adsz. Egyes-egyedül az a szépség, amikor valamit elfogadsz. Mikor valamit adok, látom, hogy még mielőtt adtam volna, a Mennyország már ott mosolyog felajánlásomban, önodaadásomban. Mikor valamit kapok azt látom, hogy a föld mosolyog bennem és rajtam keresztül. Mikor adok és adok, azt látom, hogy Isten, az isteni Vezető adja önmagát a törekvő emberiségnek bennem és általam. Mikor kapok és kapok, azt látom, hogy Isten a végtelen részvét hatol belém és tágítja földhöz kötött tudatom, míg végül Mennyeien szabad valósággá át nem alakítja azt.

Mikor a lelket idézem meg és a lélekkel válok eggyé akkor Isten választott órájában fel tudom tárni a Forrást. Ilyenkor azt a rendkívül jelentős üzenetet kell elmondanom a világban mindenhol élő testvéreimnek:

Vedaham etam purusam mahantam...

I have known this Great Being, effulgent as the sun beyond the boundaries of tenebrous gloom.

Megismertem azt a Hatalmas Lényt, ragyogónak, mint a nap a tündöklő fény birodalmában.

Mikor ezt a tudást már megszereztem, saját lelkem ragyog ennek a Hatalmas Lénynek a tündöklő szépségében.

Mikor a szívet idézem meg és a szívvel válok eggyé, és a szív gazdagságát akarom az egész világnak adni, azt látom, hogy egy új szépség növekszik bennem és áramlik körülöttem. Ekkor ezt az üzenetet hordozom:

Twameva mata pita twameva...

Thou art the Mother.
Thou art the Father.
Thou art the Friend.
Thou art the Comrade.
Thou art Knowledge.
Thou art Wealth.
Thou art my All.
Thou art my Lord Supreme.

Te vagy az Anya. Te vagy az Atya.
Te vagy a Barát. Te vagy a Társ.
Te vagy a Tudás. Te vagy a Bőség.
Te vagy Mindenem. Te vagy az én leghatalmasabb Uram.

Ez az üzenet, amit a világba viszek, szívemnek a Belső Vezetővel való egységén alapszik. Ez a Belső Vezetővel való elválaszthatatlan egység legkedvesebb és egyben legmeggyőzőbb érzése is. Mikor megalapozom elválaszthatatlan egységem Belső Vezetőmmel, őt Örökkévalóság Atyámnak és Anyámnak érzem; időtlen idők óta velem tartó Barátomnam és Élettársamnak, és Legeslegnagyobb Uramnak, mindennek. Ez a szív szépsége, amit a kereső megtestesít, feltár és kinyilvánít, itt a földön.

Mikor az elmét idézem meg és az elmével válok eggyé, akkor elmém gazdagságát lélekteli imám erejével ajánlom föl:

Aum bhur bhuvah svah ...

Ez a Gayatri Mantra, az ima az elméért, az elme megvilágosodásáért. Ez India páratlan mantrája. India összes többi mantrája ebből származik. Ez a legfennköltebb ima, amit a dicső múlt indiai látnokai megvalósítottak és a törekvő emberiségnek hagytak.

Már felfedeztük a szépséget a lélekben, a szépséget a szívben, a szépséget az elmében. Most az életerőben kell megtalálnunk a szépséget. Mikor a vitális lényben megvirrad a szépség, energikusak, dinamikusak leszünk, fejlődünk és beteljesülünk. Ezidőtájt azért imádkozunk a Legfelsőbbhöz, hogy életerőnket végtelen erővel, isteni erővel árassza el, olyan erővel, ami épít, nem olyan erővel, ami rombol; azzal az erővel, ami energiával tölt fel bennünket, amire a vitális lénynek szüksége van, hogy az istenit itt a földön teljesen kinyilváníthassa. Az isteni erő üzenete, amit a világnak elmondok a következő:

Tejo ha si tejo maji dhehi
Viryam ahasi viryamayi dhehi
Valama hasi vala mayi dhehi.

Thy fiery spirit I invoke.
Thy manly vigour I invoke.
Thy power and energy I invoke.
Thy battle fury I invoke.
Thy conquering mind I invoke.

A Te tüzes szellemed idézem meg.
A Te férfias erődet idézem meg.
A Te erődet és energiádat hívom.
A Te csatázó dühödet hívom.
A te győzedelmeskedő elmédet hívom.

Ez az erő a vitálisban a vitális szépsége azért, hogy Istent itt a földön kinyilvánítsa.

Megpróbálom a test-tudatot is megidézni, és eggyé válni a törekvő testtel, hogy a testben is felfedezzem a szépséget. Ezért imádkozom a Legfelsőbbhöz, hogy jó egészséget és törekvő testet adjon nekem. Ez testem imája:

Tach chaks ur debahitam...

May we, for a hundred autumns, see that lustrous Eye, God ordained, arise before us ...

Engedd, hogy száz őszön láthassuk az Isten által elrendelve felkelni azt a ragyogó Szemet.

Ebben az esetben a száz év az idő végtelen, meghatározatlan kiterjedését jelenti. Ha hosszú törekvő életet élünk a földön, meg tudjuk Istent valósítani, ki tudjuk Istent nyilvánítani, fel tudjuk Istent fedni. Hosszú törekvés-, odaadás-, áhitat-, és önátadás-életre van szükségünk. Ez a test szépsége, a szépség a testben a lélekért és Istenért, a Legfelsőbbért.
Ha még több szépséget akarunk felfedezni itt a föld-tudatban - fel kell fognunk, hogy mi lényeges és mi nem lényeges.

Az Upanishadok bölcseinek másik jelentős üzenete:

Neti neti

Not this, not that.

Nem ez, nem az.

Tudatlanság, nem! Sötétség, nem! Kötődés, nem! Korlátoltság, tökéletlenség, nem! Ezekre nincs szükségünk. Hitre, bátorságra, alázatra, tisztaságra, őszinteségre és az összes isteni tulajdonságra van szükségünk. Lemondunk a bennünk levő megvilágosulatlanról és a megvilágosultat idézzük meg, a tudatosságot, ami meg van világosulva. Nem azt; nem a tudatlanságot, amit most ugyan sajátunknak vallunk, és ami minket nagyon is magáénak tekint, hanem a fényt, ami minket a sajátjának tart és a fényt, amit majd mi is egészen a magunkénak fogunk érezni.

És van egy legeslegfelső Szépség is. A legfelső Szépség a Legfelsőbbel való tudatos, elválaszthatatlan egységünkben rejlik. Ezt a Fényt, Szépséget tudatos, állandó és feltétel nélküli önodaadásunk erejével fedezhetjük fel. Amikor ki merjük jelenteni: "Ne az én akaratom, hanem a Tiéd legyen meg", akkor egyben azt is állítjuk "Én és Atyám egyek vagyunk." Mikor őszintén kérjük: "Legyen meg a Te akaratod", olyankor a Legfelsőbb Szépség nyilvánul meg bennünk és általunk. Mikor pedig azt mondjuk: "Én és Atyám egyek vagyunk" akkor a Legfelsőbb Szépség itt és most a földön teljes valójában kinyilvánítódik.

Ezt a rövid beszédet mondtam a szépségről. Most pedig tanítványaimmal együtt egy bengáli dalt énekelünk a szépségről.

Sundara hate sundara tumi
Nandana bana majhe...

You are beautiful, more beautiful, most beautiful,
Beauty unparalleled in the garden of Paradise.
Day and night may Thy Image abide
in the very depth of my heart.
Without You my eyes have no vision;
Everything is an illusion, everything is barren.
All around me, within and without
The melody of tenebrous pangs I hear.
My world is filled with excruciating pangs.
O Lord, O my beautiful Lord,
O my Lord of Beauty, in this lifetime
Even for a fleeting second
May I be blessed with the boon to see Thy Face.

Szép vagy, gyönyörű, mindennél gyönyörűbb.
Az Éden kertjében páratlan szépség.
Engedd, hogy szívem legmélyén éjjel-nappal a Te Arcod lássam.
Nélküled nem lát szemem;
Illúzió minden, s pusztaság.
Kívül-belül, magam körül
Mind csak a gyötrő kín áriáját hallom.
Kínzó fájdalmak uralják világom.
Ó Uram, Szépséges Uram,
Szépségnek Ura, én Uram,
Ebben az életemben,
Áldj meg engem a kegyelemmel,
Hogy ha csak egy pillanatra is,
De megpillanthassam Arcod.1974. április 23. 9:30
University of Montana