SriChinmoy.org
hu More about Sri Chinmoy
x

Gyakorlat: a belső virág

Ehhez a gyakorlathoz szüksége lesz egy virágra. Félig csukott és félig nyitott szemmel nézze néhány másodpercig az egész virágot. Miközben koncentrál, próbálja meg azt érezni, hogy Ön ez a virág. Ezzel egyidejűleg próbálja meg azt érezni, hogy ez a virág a szíve legmélyén növekszik.

Azután fokozatosan próbáljon a virág egy bizonyos szirmára koncentrálni. Érezze, hogy ez a szirom, amelyet kiválasztott, a valóságlétének csíraformája.

Pár perc múlva koncentráljon ismét a teljes virágra, és érezze, hogy az az Egyetemes Valóság. Folytassa a gyakorlatot; koncentráljon váltakozva először a virágsziromra - valóságának csíraformájára -, azután az egész virágra - az Egyetemes Valóságra. Közben igyekezzen egyetlen gondolatot sem beengedni értelmébe. Próbálja megőrizni értelme teljes nyugalmát és csendjét.

Egy idő után hunyja le a szemét, és próbálja meg a virágot, amelyre koncentrált, a szívében látni. Kérem, koncentráljon behunyt szemmel a szívében lévő virágra, ugyanazon a módon, ahogyan korábban fizikai virágra koncentrált.

A virág a tisztaság teljessége. Próbálja meg azt érezni, hogy szíve olyan tiszta lett, mint a virág.