SriChinmoy.org
hu More about Sri Chinmoy
x

Kegyelem

Mester, beszélnél nekünk a kegyelemről?

A Legfelsőbb Úr mindentudó, mindenható és mindenütt jelenvaló. Különféle hatalommal bír, de legnagyobb hatalma a kegyelme. Abban a pillanatban, amikor a Legfelsőbb Úr a kegyelmét használja valakiért, élet-leheletét magát adja a keresőnek, mert a Legfelsőbb Úr és az Ő kegyelme elválaszthatatlanok. Ha mindig, amikor a Legfelsőbb Úrra gondolunk, érezzük, hogy az Ő kegyelmén keresztül közeledünk Hozzá, akkor fogadhatjuk Őt be a legsikeresebben.

Az isteni kegyelem szüntelenül alászáll ránk. Azok, akik őszintén törekszenek, tudatában vannak ennek az isteni kegyelemnek, de azok, akik nem törekszenek, szívük ajtaját állandóan zárva tartják. Ha érezzük a Legfelsőbb Úr kegyelmét, akkor meglátjuk, hogy az Ő végtelen tulajdonságai - a béke, a Fény és az üdvösség - már éppen belénk hatolnak, ott áramolnak bennünk és rajtunk keresztül, és szerves részeivé válnak külső és belső életünknek. Csak hagynunk kell, hogy a kegyelem áradata a Forráshoz vigyen minket, ami nem más, mint a Legfelsőbb Úr.

Mennyire fontos spirituális fejlődésünkben Isten kegyelme?

Megvalósulás előtt azt gondoljuk, hogy személyes erőfeszítésünk, törekvésünk felelős egyedül spirituális fejlődésünkért. Ilyenkor számunkra a kegyelem nem létezik. De a megvalósulás után rájövünk, hogy a törekvés az, ami nem létezik. Fejlődésünk teljesen az isteni kegyelemnek tulajdonítható.

Isten kegyelme képes megváltoztatni a sorsot?

A sorsot meg lehet, és meg is kell változtatni. Ehhez Isten kegyelmére és személyes erőfeszítésre van szükség. Egyes keresők azt mondják: "Ha nekünk Isten kegyelme számít, akkor mi szükség bármi egyéni erőfeszítésre itt a földön?" De tévednek. A egyéni erőfeszítés sohasem állja útját Isten alászálló kegyelmének. Az egyéni erőfeszítés meggyorsítja Isten kegyelmének alászálltát.

Igazam van, amikor azt mondom, hogy nekünk Isten-hívőknek minden nap kegyelemben kell növekednünk?

Teljesen igazad van, hogy az Istenben hívőknek mindennap Isten kegyelmében kell növekedniük. Isten igazi hívője érzi, hogy földi léte, külső és belső eredményei és beteljesedései teljesen Isten kegyelmének köszönhetők. Ezen kívül igazán szerencsés, mivel láthatja, hogy úgynevezett személyes erőfeszítése szintén Isten kegyelmének eredménye. Minden pillanatban érzi, hogy Isten kegyelme nélkül ő semmi, Isten kegyelmével pedig minden.